Náš tým

Ing. Hana Pavlíková

jednatelka, daňový poradce

+420 737 245 838

absolventka Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha. Účetní praxe od roku 1987. Od roku 2002 držitelka certifikátu 2.stupně certifikace účetních „Bilanční účetní“. Od roku 2003 daňový poradce, ev.č. 3777. Specializace : daňové a účetní poradenství

Ing. Ladislav Pavlík

jednatel

+420 604 744 060

absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině zaměření : účetnictví, skladová evidence, EDI komunikace, intrastat, cla a unijní obchod

Ing. Michaela Petříková

účetní

+420 773 380 363

absolventka VŠB-TU Ostrava zaměření : účetnictví, daňová evidence, mzdová a personální agenda

Ing. Magda Vaculíková

účetní

+420 734 408 010

Absolventka VŠB – TU Ostrava zaměření : účetnictví, daňová evidence

Adéla Štefková

účetní

+420 744 442 163

zaměření : účetnictví, daňová evidence

Bc. Tereza Stašková

účetní, v současné době na rodičovské dovolené

+420 737 245 848

absolventka Vysoké školy podnikání a.s. Ostrava zaměření : účetnictví, daňová evidence

Ing. Alena Seifertová

účetní, v současné době na rodičovské dovolené

absolventka Vysoké školy podnikání a.s. Ostrava zaměření : účetnictví, daňová evidence, mzdová a personální agenda

Pavlína Janěková

spolupracující účetní

+420 733 128 318

zaměření : účetnictví, daňová evidence, personální a mzdová agenda