Kdo jsme?

Společnost Pro Advising s.r.o. vznikla na sklonku roku 2010 a plynule tak navázala na dlouholetou činnost fyzické osoby Ing. Hany Pavlíkové, která činnost účetní a později i daňové kanceláře provozovala pod svým jménem od roku 1992.

V rámci systému certifikace účetních při Svazu účetních získala Ing. Hana Pavlíková v roce 2000 certifikát 1.stupně – Účetní asistent a v roce 2002 certifikát 2.stupně – Bilanční účetní. V roce 2003 získala Ing. Hana Pavlíková osvědčení užívat označení daňový poradce.

V současné době poskytuje naše společnost komplexní účetní a daňové služby fyzickým osobám a malým a středním podnikům z různých ekonomických oblastí, a to včetně neziskového sektoru.


Ing. Hana Pavlíková
jednatelka, daňový poradce