Pro Advising s.r.o.

Společné foto

Společnost Pro Advising s.r.o. vznikla v listopadu roku 2010 a plynule tak navázala na dlouholetou činnost fyzické osoby Ing. Hany Pavlíkové, která činnost účetní a později i daňové kanceláře provozovala pod svým jménem od roku 1992.

V rámci systému certifikace účetních při Svazu účetních získala Ing. Hana Pavlíková v roce 2000 certifikát 1.stupně – Účetní asistent a v roce 2002 certifikát 2.stupně – Bilanční účetní.
V roce 2003 získala Ing. Hana Pavlíková osvědčení užívat označení daňový poradce.

V současné době poskytuje naše společnost komplexní účetní a daňové služby fyzickým osobám a malým a středním podnikům z různých ekonomických oblastí včetně neziskového sektoru.

Naše společnost je pojištěna pro případy škody podle zákona 523/92 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, a to u České pojišťovny a.s.

Na složitějších případech, vyžadujících součinnost daňových poradců s různou specializací, spolupracujeme společně s několika dalšími kancelářemi daňových poradců.

Právní otázky související s problematikou klientů řešíme ve spolupráci s advokátní kanceláří Maršálek & Žíla se sídlem ve Vsetíně.